O projektu

Projekt „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Cílem projektu je zejména celkové zvýšení návštěvnosti screeningových programů v České republice a snížení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stadiích. Projekt zároveň posiluje zájem obyvatel České republiky o prevenci nádorových onemocnění a podporuje aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví.

Projekt je inspirovaný statistikou, podle níž v ČR ročně onemocní rakovinou prsu více než 6 000 žen, rakovinou děložního hrdla přibližně 1 000 žen a rakovinou tlustého střeva asi 8 000 osob. Značné procento zjištěných karcinomů se nachází v pokročilém stadiu, kdy jsou vyhlídky pacientů na úplné vyléčení výrazně nižší. I proto u nás ročně umírá přibližně 2 000 žen na rakovinu prsu, průměrně 1 žena denně na rakovinu děložního hrdla a přes 4 000 mužů a žen na rakovinu tlustého střeva. Projekt chce tato čísla změnit k lepšímu.

Adresné zvaní pojištěnců

Za spolupráce se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice je v rámci první části projektu realizována kampaň adresného zvaní. Lidé, kteří jsou v kritickém věku a nenavštívili preventivní screeningovou prohlídku, dostávají adresné pozvánky na screeningové vyšetření. Od ledna 2014 bylo doposud rozesláno přibližně 750 000 pozvánek.

V prvním kole obesílání bude osloveno přibližně 1,8 milionu pojištěnců, následně v druhém kole budou pozváni ti pojištěnci, kteří na první výzvu nezareagují nebo nově přibydou do výběru dle stanovených kritérií. Celkový počet oslovených pojištěnců by se tedy mohl týkat až 3,6 milionu osob. Projekt bude realizován do 30. 6. 2015. Na mamografický screening rakoviny prsu jsou pozvány ženy ve věku od 45 let do 70 let, v případě rakoviny děložního čípku budou osloveny všechny ženy ve věku od 25 let do 70 let a na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku budou pozváni muži i ženy ve věku od 50 let do 70 let.

Celorepubliková informační kampaň

Součástí projektu je také celorepubliková informační kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Kampaň byla zahájena v březnu 2014 a je postavena na využití osobního vzkazu o důležitosti preventivního vyšetření. V televizní kampani, rozhlasových spotech i v inzerci v denících a dalších periodikách tento vzkaz předávají známí herci svým nejbližším před zraky veřejnosti. Jejich osobní vzkaz je doplněn apelem lékaře a upozorněním na rozesílané pozvánky od zdravotních pojišťoven.

Herečka Chantal Poullain s MUDr. Miroslavou Skovajsovou, Ph. D. upozorňuje na důležitost prevence rakoviny prsu. Herečka Ilona Svobodová spolu s MUDr. Vladimírem Dvořákem informují o významu prevence rakoviny děložního čípku. Jan Čenský spolu s prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem předávají vzkaz o nezbytnosti přijít včas na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Osobnosti byly vybrány tak, aby měly zkušenost s onemocněním, na jehož závažnost upozorňují. Jednotlivé spoty můžete vidět na úvodní webové stránce projektu.

Kromě rozhlasových a televizních spotů bude veřejnosti představen také vzdělávací film „Nebojte se rakoviny“. S kampaní se bude možné setkat nejen ve vysílání České televize, která celý projekt výrazně podpořila, ale i na billboardech, v hromadné dopravě či online prostoru i dalších místech. Na rok 2014 a 2015 je nachystaná speciální roadshow. V jejím rámci budou ve 25 městech probíhat informační a propagační akce pro veřejnost včetně poradny a fotokoutku. Tuto celorepublikovou kampaň podpoří svou činností i mnohé neziskové organizace.

Projekt si klade za cíl zejména celkové zvýšení návštěvnosti screeningových programů v České republice. Mělo by dojít ke snížení výskytu karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stádiích, snížení úmrtnosti a zvýšení průměrného přežití. Informační kampaň by měla přispět ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví.

Více informací o problematice jednotlivých nádorových onemocnění je k dispozici na portálech www.mamo.cz, www.cervix.czwww.kolorektum.cz.

Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Hlavní mediální partner:
Partneři projektu: